Menu
Close
Lut 23, 2018

„EkoSerce” walczy o zdrowie pacjentów chorych na niewydolność serca

0 Comment | By

W siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie odbyło się w dniu 22 lutego 2018 roku spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Łukasza Chmielowca, z wiceprezes Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia „EkoSerce”, Agnieszką Wołoczenko. Z uwagi na ciągły wzrost zachorowalności na choroby serca zwrócono szczególną uwagę na konieczność podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie. W ramach planowanej współpracy Rzecznik Praw Pacjenta zaproponował możliwość utworzenia przez ekspertów Stowarzyszenia „EkoSerce” dyżurów na infolinii w siedzibie biura. Tą drogą eksperci ci prowadziliby szeroką akcję upowszechniania wiedzy w zakresie chorób kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności serca. Jednocześnie Rzecznik Praw Pacjenta w dalszych planach omówił możliwość zorganizowania szeregu konferencji z udziałem ekspertów Stowarzyszenia „EkoSerce” w dziedzinie kardiologii. Podsumowując spotkanie: strony wspólnie uznały, iż wartością dodaną byłaby z pewnością możliwość wspólnego zorganizowania w przyszłości roboczego spotkania z przedstawicielami różnych ośrodków kardiologicznych.

Obie strony podkreśliły, że temat jest aktualny i wymaga pilnej interwencji ze strony rządu.

W spotkaniu wzięli udział:

Wiceprezes Stowarzyszenia Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia „EkoSerce” Agnieszka Wołoczenko, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz, Zastępca Dyrektora Postępowania Wyjaśniającego Marzenna Bieńkowska.

Leave A Comment

Author Details

Share Post

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook